STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymällä mittalaitteella.

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuuden määrityksen tulee yleensä perustua vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisena aikana tehtyyn integroivaan mittaukseen, joka tehdään radonmittauspurkilla lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa).
 
Mikäli radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon, voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseen käytettävillä radonpitoisuuden mittalaitteilla tai mittausmenetelmillä on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että laite on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Radonpurkit (integroiva), joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Viimeinen 
voimassaolopäivä
Mittaustapa Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 19.10.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki 16.2.2018 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 9.12.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Viimeinen 
voimassaolopäivä
Mittaustapa Hyväksyntä
Dosime Oy Alphaguard P30 28.8.2019 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 10.3.2019 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 26.1.2019 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.10.2018 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Säteilyturvakeskus

AlphaGuard P30 ja
AlphaGuard PQ2000 PRO

10.10.2018 Jatkuvatoiminen Työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jaa tämä sivu

Lisätietoa radonvalvonnasta Lisätietoa radonvalvonnasta

Luonnonsäteilyn valvonta
Puhelin (09) 759 88 555
Lisätietoja ja tiedustelut työnaikaisesta (jatkuvatoimisesta) mittauksesta.