STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Sisäilman radonia ei voi mitenkään aistia. Sen pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Sisäilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymällä mittalaitteella.

Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa). Mittauksen jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.
 
Mikäli työpaikalla radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon (400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa), voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseen käytettävillä radonpitoisuuden mittalaitteilla tai mittausmenetelmillä on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että laite on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Radonpurkit (integroiva), joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Kalibroinnin viimeinen 
voimassaolopäivä
Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 6.11.2019 25.8.2018 Asunnot ja työpaikat
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonpurkki 15.9.2022 28.3.2019 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki 21.2.2019 16.11.2018 Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 14.12.2021 31.10.2018 Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

 

Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Kalibroinnin viimeinen 
voimassaolopäivä
Hyväksyntä
Dosime Oy Alphaguard P30 12.11.2020 28.8.2019 Työpaikat
Helsingin kaupunki Corentium Pro 17.1.2023 21.12.2019 Työpaikat
ND Testaus Oy Corentium Pro 13.10.2022 19.6.2019 Työpaikat
Nordic CMG Oy Corentium Pro 3.4.2023 12.3.2020 Asunnot ja työpaikat
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 22.11.2018 10.10.2018 Työpaikat
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 24.3.2020 10.3.2019 Työpaikat
  Corentium Pro 26.1.2023 20.11.2019 Työpaikat
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 26.1.2019 Työpaikat
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.10.2018 14.9.2019 Työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.
Jaa tämä sivu

Lisätietoa hyväksynnöistä

Lisätietoa hyväksynnöistä

Lisätietoa radonvalvonnasta Lisätietoa radonvalvonnasta

Radonvalvonta
Puhelin (09) 759 88 555
Lisätietoja ja tiedustelut työnaikaisesta (jatkuvatoimisesta) mittauksesta.