Mittauksiin liittyvät hyväksynnät

Annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille on haettava kirjallisesti hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta.

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta erillistä hyväksyntää sekä itse annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille. Samoin erillistä hyväksyntää on haettava radonmittalaitteille ja -menetelmille, joilla määritetään työpaikan tai asunnon radonpitoisuus.

Edellä mainittua hyväksyntää on haettava kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Säteilyturvakeskukselta. Hakemuksessa on osoitettava esimerkiksi tyyppitarkastustietojen, testaustietojen ja mittarin ominaisuuksia osoittavien muiden luotettavien tietojen perusteella, että ohjeen ST 1.9 vaatimukset täyttyvät. Muut säteilymittarit Säteilyturvakeskus hyväksyy esitettyyn käyttötarkoitukseen turvallisuuslupaa myönnettäessä tai toimintaa tarkastettaessa.

Annosmittauspalvelut, joilla on voimassa oleva hyväksyntä

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö 31.12.2019 TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Säteilyn käyttö 4.12.2019 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos 1.4.2021 TLD

 

Radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Viimeinen 
voimassaolopäivä
Mittaustapa Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 19.10.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Dosime Oy Alphaguard P30 10.11.2017 Jatkuvatoiminen Työpaikat

Landauer Nordic AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonpurkki 16.2.2018 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 10.3.2019 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 26.1.2019 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.9.2017 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 9.12.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.
Jaa tämä sivu

YHTEYSHENKILÖT

YHTEYSHENKILÖT