Säteilylainsäädäntö uudistuu

Uudella säteilylailla pannaan osaltaan täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Samalla uudistetaan säteilyasetus. Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet) lakkautetaan ja tilalle tulee STUKin määräykset ja STUKin ohjeet.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Lausuntoaika päättyi 31.8.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyi 16.1.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet

Tiedote 23.3.2017
Uusi laki säätelee säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyttä

Tiedote 24.11.2016
Esitys uudeksi säteilylaiksi lausuntokierrokselle

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Lausuntoaika päättyy 28.11.2017.

 

Jaa tämä sivu