Säteilylainsäädäntö uudistuu

Säteilylainsäädäntö uudistuu. EU:n vuonna 2013 uudistaman säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomen kansallisissa säädöksissä. Samalla uudistetaan koko säteilylainsäädäntö: säteilylaki, asetukset sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeet, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla. Uuteen säädöstöön sisältyy säteilylain lisäksi yksi valtioneuvoston asetus, kaksi STM:n asetusta sekä arviolta yhdeksän STUKin määräystä.

Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta.

 

Päättyneet STUKin lausuntopyynnöt

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet

Jaa tämä sivu