Säteilylainsäädäntö uudistuu

Uudella säteilylailla pannaan osaltaan täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Samalla uudistetaan säteilyasetus. Säteilyturvakeskuksen säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet) lakkautetaan ja tilalle tulee STUKin määräykset ja STUKin ohjeet.

Uusi lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi säteilyasetukseksi on tulossa STM:n internetsivuille kesän 2017 aikana.

Tällä hetkellä sivulta löytyy lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyi 16.1.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet

Tiedote 23.3.2017
Uusi laki säätelee säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyttä

Tiedote 24.11.2016
Esitys uudeksi säteilylaiksi lausuntokierrokselle

Jaa tämä sivu