Esitelmäkilpailu 2018

Uutta tietoa säteilyturvallisuudesta – Esitelmäkilpailu 2018

Huom!  Esitelmäkilpailuun osallistumiselle on annettu jatkoaikaa 4.5.2018 asti!

Tarkoitus

Esitelmäkilpailulla halutaan kannustaa tuomaan julki tuoretta tietoa säteilysuojeluun liittyen. Säteilysuojelu on kiinteä osa säteilyn käyttöä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa ja tarkoituksena on tuoda rinnakkain esille eri alojen osaamista. Kukin esitelmä voi tuoda esille jonkin näkökulman ja tuoretta tietoa säteilysuojelusta kyseiseen alaan tai säteilytoimintaan liittyen.

Kilpailuohjeet

  • Valmistele suomeksi enintään kahden sivun pituinen (max 600 sanaa) abstrakti esitelmästä, jossa kerrotaan uutta tietoa säteilyturvallisuudesta terveydenhuollon, teollisuuden tai tutkimuksen alalta. Abstraktista tulisi ilmetä esitelmän aihe ja perustelut sen valinnalle, tavoitteet, menetelmä, arvioinnin tekijät, tulokset ja tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset ja mahdolliset korjaus- ja kehitystoimenpiteet. Kilpailuun soveltuvat hyvin esimerkiksi opinnäytetyön pohjalta tehdyt esitelmät.
  • Lähetä abstrakti 30.4.2018 mennessä sähköpostilla: president(at)nsfs.org.

Esitelmien arvostelu ja palkitseminen

  • Abstraktit arvostelee Pohjoismaisen Säteilysuojeluseuran (NSFS) arvosteluraati. Arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen miten säteilysuojelua ja erityisesti uusia näkökohtia siinä on tuotu esille. Huomiota kiinnitetään erityisesti uuden tiedon tuottamiseen.
  • Määräaikaan mennessä saaduista abstrakteista valitaan viisi parasta ja niistä pyydetään tekijöitä valmistelemaan kuuden minuutin esitelmä STUKin säteilyturvallisuuspäiville 24.-25.5.2018. Valitut esitelmöitsijät saavat ilmaisen osallistumisen (sis. ruokailut ja iltatilaisuuden) STUKin säteilyturvallisuuspäiville Jyväskylän Paviljonkiin 24.-25.5.2018. Lisätietoja STUKin säteilyturvallisuuspäivistä löytyy netistä:
    http://www.stuk.fi/sateilyturvallisuuspaivat
  • Ohjeet esitelmän tekemiselle ja pitämiselle lähetetään valituille myöhemmin.
  • STUKin säteilyturvallisuuspäivillä esitettävistä esitelmistä valitaan paras ja voittaja saa ilmaisen osallistumisen pohjoismaiseen IRPA-konferenssiin, joka pidetään Hanasaaressa 10.-14.6.2019.

Järjestäjät

Kilpailun järjestää:

Lisätietoja tarvittaessa: ritva.bly(at)stuk.fi, puh. (09) 759 88 530.

Jaa tämä sivu