STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi

Organisaatio Laitetyyppi   Viimeinen 
voimassaolopäivä
Mittaustapa Hyväksyntä

RadonFix Suomi Oy
(AlphaRadon Teo)

Radonpurkki 19.10.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Dosime Oy Alphaguard P30 10.11.2017 Jatkuvatoiminen Työpaikat

Suomen radonhallinta Oy
(Landauer Nordic AB)

Radonpurkki 15.3.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 2.3.2017 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.9.2017 Jatkuvatoiminen Työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 9.12.2017 Integroiva Asunnot ja työpaikat
Mittauksen voi tilata myös Säteilyturvakeskuksesta

Purkkimittaus (integroiva mittaus)

Työpaikan radonpitoisuuden mittaaminen

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuuden määrityksen tulee yleensä perustua vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisena aikana tehtyyn integroivaan mittaukseen, joka tehdään radonmittauspurkilla lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa).  

Toimistotilojen, koulujen ja muiden vastaavien tilojen mittauksissa karkeana ohjeena voidaan pitää yhtä mittausta 200 m2 kohti. Jos työpaikka (esim. päiväkoti) sijaitsee tilassa, joka vastaa tiloiltaan asuntoa, mitataan asuntojen radonmittausohjeen mukaisesti eli kahdella mittauspurkilla. Teollisuushalleissa 1-2 mittausta on yleensä riittävä määrä. Mittaus tehdään jokaisessa erillisessä rakennuksessa, jossa työskennellään. Radonmittaus ei yleensä ole tarpeen rakennuksen toisessa tai ylemmissä kerroksissa. 

Mikäli radonpitoisuus integroivassa mittauksessa ylittää toimenpidearvon, voidaan todellinen työnaikainen radonpitoisuus tarvittaessa selvittää jatkuvasti radonpitoisuutta rekisteröivällä mittalaitteella. Työnaikaisen radonpitoisuuden selvityksen tulee perustua vähintään seitsemän päivän yhtäjaksoiselle mittaukselle. 

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseen käytettävillä radonpitoisuuden mittalaitteilla tai mittausmenetelmillä on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että laite on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittausta tehtäessä.

Asuntojen radonpitoisuuden mittaaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan radonpitoisuus määritetään Säteilyturvakeskuksen hyväksymällä mittausmenetelmällä. Määrityksen tulee yleensä perustua vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoisena aikana tehtyyn integroivaan mittaukseen, joka tehdään radonmittauspurkilla lämmityskauden aikana (marras-huhtikuussa).

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Lisätietoa Lisätietoa

Luonnonsäteilyn valvonta
Puh. (09) 759 88 555
Lisätietoja ja tiedustelut työnaikaisesta (jatkuvatoimisesta) mittauksesta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö