Radon työpaikoilla - lomakkeet

Työpaikkojen radonmittauksiin liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevasta taulukosta

Lomakkeet (pdf) Selite
M1 Työpaikan radonmittaus – purkkilomake STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Tämä lomake täytetään jokaisesta kohteesta ja mittauspisteestä. Kohdetiedot täytetään jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai työpaikasta. Mittauspiste on kohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi. Lomake sisältää mm. mittauskohteen osoitetiedot, mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työnantajan tiedot.
M2 työpaikan
radonmittaus -
lisätietolomake
Tällä lomakkeella ilmoitetaan työpaikasta lisätietoja, jos STUKin purkkimittauksessa on saatu radonpitoisuudeksi > 400 Bq/m3. Ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen radonvalvonta@stuk.fi
M3 Radonmittaustietojen ilmoittaminen Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa STUKille muun kuin Säteilyturvakeskuksen tekemät työpaikan radonmittaustiedot. Ohjeet lomakkeen M3 täyttämiseksi.
M4 Ei käytössä tällä hetkellä.
M5 Radonaltistuksen seurannassa tarvittavien tietojen ilmoitus Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa radonaltistuksen seurannassa tarvittavat tiedot STUKille.
M6 Ilmoitus maanalaisesta louhinta- tai rakennustyöstä Tällä lomakkeella louhinta- tai rakennusurakoitsija ilmoittaa työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen.
 

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Marjo Perälä / Tarkastaja
    puh. +358975988551