Radon työpaikoilla - lomakkeet

Palauttakaa samassa tarkastuskohteessa olevat radonmittauspurkit lomakkeineen yhtä aikaa.

Lomake täytetään jokaisesta tarkastuskohteesta, esimerkiksi jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai yrityksestä. STUK lähettää jokaisesta tarkastuskohteesta erillisen tarkastuspöytäkirjan, jossa ilmoitetaan radonmittaustulokset ja annetaan tarvittaessa määräykset radonpitoisuuden pienentämiseksi tai jatkoselvittämiseksi.

Mittauspiste on tarkastuskohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi.

Mittauspisteen lomakkeen (M2) mukana on aina palautettava tarkastuskohteen lomake (M1), jotta mittaus osataan kohdistaa oikeaan osoitteeseen. M1-lomakkeessa on myös mittauksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät, jotka ovat välttämättömät tuloksen laskemiseksi.

Radonaltistuksen seurannassa tarvittavien tietojen ilmoituslomake
Lomakkeella ilmoitetaan altistuksen seurannassa olevien työntekijöiden työtunnit eri mittauspisteissä.

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö