Radon työpaikoilla - lomakkeet

Työpaikkojen radonvalvontaan liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevasta taulukosta.

Lomakkeet (pdf) Selite
M1 Työpaikan radonmittaus – tarkastuskohteen tiedot STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Tämä lomake täytetään jokaisesta tarkastuskohteesta, esim. jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai työpaikasta. Lomake sisältää mm. työpaikan osoitetiedot sekä mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät.
M2 Työpaikan radonmittaus – mittauspisteen tiedot STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Tämä lomake täytetään jokaisesta työpaikan mittauspisteestä.  Mittauspiste on tarkastuskohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi. Lomake sisältää mm. mittauspisteen nimen, työntekijöiden lukumäärän ja työajat mittauspisteessä.
M3 Radonmittaustietojen ilmoittaminen Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa STUKille muun kuin Säteilyturvakeskuksen tekemät työpaikan radonmittaustiedot. Ohjeet lomakkeen M3 täyttämiseksi.
M4 Ilmoitus tarkastuskohteessa tehtävistä toimenpiteistä Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa työpaikan tarkastuskohteessa tehtävistä toimenpiteistä STUKille.
M5 Radonaltistuksen seurannassa tarvittavien tietojen ilmoitus Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa radonaltistuksen seurannassa tarvittavat tiedot STUKille.
 

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö