Lomakkeet työpaikan radonmittaukseen

Palauttakaa samassa tarkastuskohteessa olevat radonmittauspurkit lomakkeineen yhtä aikaa.

M1 Työpaikan radonmittaus – tarkastuskohteen tiedot (pdf)

Lomake täytetään jokaisesta tarkastuskohteesta, esimerkiksi jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai yrityksestä. STUK lähettää jokaisesta tarkastuskohteesta erillisen tarkastuspöytäkirjan, jossa ilmoitetaan radonmittaustulokset ja annetaan tarvittaessa määräykset radonpitoisuuden pienentämiseksi tai jatkoselvittämiseksi.

M2 Työpaikan radonmittaus – mittauspisteen tiedot (pdf)

Mittauspiste on tarkastuskohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi.

Mittauspisteen lomakkeen (M2) mukana on aina palautettava tarkastuskohteen lomake (M1), jotta mittaus osataan kohdistaa oikeaan osoitteeseen. M1-lomakkeessa on myös mittauksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät, jotka ovat välttämättömät tuloksen laskemiseksi.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö