Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat

Hiekka- ja soramailla sijaitsevissa rakennuksissa on yleistä, että radonpitoisuuden toimenpidearvo ylittyy.

Merkittävin radonlähde työpaikkojen sisäilmassa on rakennuksen alla oleva maaperä. Rakennukset ovat aina alipaineisia, joten korvausilmaa imeytyy pieniä määriä suoraan maaperästä rakennukseen alapohjassa olevien rakojen kautta. Jos maaperä rakennuksen alla on hyvin ilmaa läpäisevä, kulkeutuu myös radon tehokkaasti rakennukseen. Toimenpidearvon ylittävät radonpitoisuudet ovat yleisiä koko Suomessa rakennuksissa, jotka sijaitsevat hiekka- tai soramailla.

Hyvin ilmaa läpäiseviä maalajeja ovat siis sora ja hiekka. Harjuilla ja sora-aluilla olevat työpaikat on usein helppo tunnistaa tarkastelemalla työpaikan ympäristön maastoa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa käyttää GTK:n kartta-aineistoa. Siitä voi tarkastaa, sijaitseeko työpaikka tällaisella alueella.

Jaa tämä sivu

Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Kojo Katja
    Tarkastaja / RAT puh. +358975988472