Lomakkeet

 

Lomakkeet säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa tai opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa

Ilmoitukset radioaktiivisten aineiden kaupasta ja valmistuksesta sekä röntgenlaitteiden luovutuksista

Annosrekisteri

Muut lomakkeet säteilyn käyttäjille

Esimerkiksi:

  • Terveystarkkailusta vastaavat lääkärit
  • Koulutusorganisaatiot
  • Solarium-tarkastuslomake ja -laiteliite
  • Laserilmoituslomake
  • Tutkimusmääräkyselyt

Työpaikan radonmittaus

Mitattavasta kohteesta täytetään lomakkeet M1, tarkastuskohteen tiedot, ja M2, mittauspisteen tiedot. Lomakkeet M3 - M5 ovat työnantajalle, joka ilmoittaa STUKille muiden kuin STUKin tekemät radonmittaukset, tarkastuskohteessa tehtävät toimenpiteet ja radonaltistuksen seurannassa tarvittavat tiedot.

Lomakkeet työpaikan radonmittaukseen

Juomaveden radioaktiivisuus

Veden radioaktiivisuustutkimus -lomake ysityisasiakkaille (kaivotietolomake) sekä Veden radioaktiivisuustutkimus -lomake vesilaitoksille löytyvät Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset -sivulta.

Jaa tämä sivu