Olet tässä: Etusivu > Selkosivut > STUK tutkii, valvoo ja varoittaa

STUK tutkii, valvoo ja varoittaa

Säteily on luonnollinen osa elinympäristöä. Ihminen saa pieniä määriä säteilyä koko ajan. Säteily voi olla peräisin luonnosta, avaruudesta tai ihmisen toiminnasta.

Yleensä säteily on niin heikkoa, että siitä ei ole haittaa terveydelle. Jos ihminen altistuu voimakkaalle säteilylle, sillä voi olla vaikutuksia terveyteen.

Säteilyturvakeskuksen tavoite on, että suomalaiset saavat mahdollisimman vähän säteilyä.

Säteilyturvakeskuksen toiminta on laajaa, ja sillä on useita tehtäviä. Säteilyturvakeskus

  • seuraa säteilytilannetta koko Suomen alueella ja varoittaa uhkaavasta säteilyvaarasta,
  • valvoo ydinvoimalaitosten toimintaa,
  • edistää radioaktiivisen radonin torjuntaa kodeissa ja työpaikoilla,
  • tutkii säteilyä ja siihen liittyviä asioita; yksi tutkimusaihe on, onko matkapuhelimen säteilyllä vaikutuksia terveyteen,
  • tiedottaa säteilystä ja sen vaaroista.

Säteilyä käytetään hyödyksi esimerkiksi teollisuudessa ja terveydenhoidossa, kuten röntgentutkimuksissa. STUK valvoo, että säteilyä käytetään hyödyksi oikein ja turvallisesti.

 

Keskimääräinen säteilyannos 

Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on 3,7 millisievertiä vuodessa. Kuva esittää, mistä lähteistä säteily on peräisin.

Päivitetty: 16.12.2010
Tulosta