Säteily tänään: Helsinki Kallio 0.156 µSv/h Muut paikkakunnat
Olet tässä: Etusivu > Säteilyvaara > Piittaamattomuus johti ydinturmaan

Piittaamattomuus johti ydinturmaan

Tokaimuran ydinonnettomuus Japanissa 1999 oli usean laiminlyönnin summa. Kymmeniä ihmisiä altistui säteilylle ja kaksi heistä menehtyi onnettomuuden seurauksena. Ydinpolttoainelaitoksella oli usean vuoden ajan tietoisesti toimittu vastoin määräyksiä ja laiminlyöty turvallisuudesta huolehtiminen.

Syyskuun 30. päivänä 1999 Tokiosta 140 kilometriä koilliseen sijaitsevassa Tokaimurassa tapahtui sellaista, minkä ei pitänyt olla mahdollista kyseisen kaltaisella ydinpolttoainetta valmistavalla laitoksella. Seurauksena oli kuitenkin onnettomuus.

Uraanin määrä yli kriittisen massan

Kolme laitoksen työntekijää valmisti uraanipolttoainetta toimitettavaksi kokeelliselle nopean neutronin höytöreaktorille. Japan Nuclear Fuel Conversion Co. -yhtiö (JCO) tuotti matalarikasteista polttoaineseosta kaupallisille ydinvoimalaitoksille,mutta satunnaisesti siellä valmistettiin myös tätä korkeampirikasteista polttoainetta.

Polttoaineseoksessa käytetyn uraanin määrä ylitti kriittisen massan, mistä seurasi ydinreaktio. Ydinreaktio jatkui noin 20 tuntia.

Polttoaineen valmistukseen osallistuneet työntekijät saivat erittäin suuria säteilyannoksia ja kaksi heistä menehtyi vuoden aikana. Kaikkiaan noin 400 laitoksen työntekijää, palomiestä, onnettomuuden kanssa muuten tekemisissä ollutta henkilöä tai lähialueen asukasta altistui säteilylle.

Ydinpolttoainelaitos oli kooltaan suhteellisen pieni ja se sijaitsi kaupunkiasutuksen välittömässä tuntumassa. 350 metrin säteellä laitoksesta asui noin 150 ihmistä, jotka evakuoitiin kahdeksi päiväksi. Lisäksi 10 kilometrin säteellä olevia henkilöitä kehotettiin pysymään sisätiloissa ikkunat ja ovet suljettuina siihen asti,kunnes alueen säteilytilanne ydinreaktion
päätyttyä seuraavana päivänä todettiin normaaliksi.

Määräyksiä rikottiin tietoisesti

Onnettomuuden taustalla oli ainakin kolme tekijää, joiden yhteisvaikutus teki sen mahdolliseksi: luvaton menettely sekä puutteellinen työntekijöiden koulutus ja viranomaisvalvonta.

Polttoaineen valmistusta varten oli olemassa hyväksytyt ohjeet ja menettelytavat. Kuitenkin työtapoja oli muutettu kolme vuotta ennen onnettomuutta, eikä niihin oltu pyydetty ydinturvallisuusviranomaisen lupaa. Sen enempää laitoksen omistajat, johto kuin työntekijätkään eivät tiedostaneet riittävästi riskejä.

Onnettomuuslaitoksella ei ollut yksityiskohtaisia vaatimuksia työntekijöiden kouluttamiseksi. Koulutuksen ja opastuksen laiminlyönnin seurauksena sekä työnsä jouduttamiseksi he ylittivät moninkertaisesti sen uraanimäärän, mikä oli sallittua rikastetun polttoaineseoksen valmistuksen eri vaiheissa.

Viranomaisvalvonnassa puutteita

Laitoksella ei ollut sen toiminnan luonteen vaatimia varautumis- ja pelastautumissuunnitelmia. Puutteita oli niin ikään viranomaisvalvonnassa.Viranomaistoimintaa arvostelleiden mukaan oli yleistä, ettei Tokaimuran kaltaisia laitoksia Japanissa juurikaan tarkastettu sen jälkeen, kun ne olivat toimilupansa kerran saaneet. JCO:n laitos suljettiin onnettomuuden jälkeen ja sen omistajat ja johto tuomittiin rangaistuksiin laittomuuksista ja laiminlyönneistä.

Tokaimuran vuoden 1999 turma nosti yleisemminkin esiin ydinturvallisuuden tason Japanissa. Se oli jo kolmas maassa neljän vuoden aikana tapahtunut ydinonnettomuus. Vuonna 1996 Monjun höytöreaktori jouduttiin pysäyttämään jäähdytinjärjestelmän vuodon ja sitä seuranneen tulipalon takia. Seuraavana vuonna Tokaimuran ydinjätteenkäsittelylaitoksella tapahtunut tulipalo ja räjähdys altisti 35 henkilöä säteilylle.

Japanin viranomaisia vaadittiinkin arvioimaan uudelleen turvallisuusmenettelyt kaikissa ydinmateriaaleja käsittelevissä laitoksissaan yhdessä Kansainvälisen ydinenergiajärjestö IAEA:n kanssa. Erityistä huomiota oli kiinnitettävä työntekijöiden koulutukseen ja yleiseen turvallisuuskulttuuriin.

Lähde:
Masashi Hirano, JAERI. Criticality Accident at the Uranium Conversion Facility in Tokaimura, 1999.

Päivitetty 17.9.2010