Säteily tänään: Luvia 0.130 µSv/h Muut paikkakunnat
Olet tässä: Etusivu > Säteily ympäristössä > Radon > Suomen radonkartat

Suomen radonkartat

Kartat perustuvat Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu suurin asunnossa mitattu pitoisuus.  

Radonmittauksia on tähän mennessä tehty noin 113 000 asunnossa. Asunnoista 104 000 on paikannettu, ja ne on huomioitu kartoissa.

Radonpitoisuus on yleensä sitä suurempi, mitä kylmempi sää on. Karttojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvoja laskettaessa on otettu huomioon vallinneiden sääolosuhteiden vaikutus.  Laskennallinen vuosikeskiarvo on keskimäärin 15 prosenttia pienempi kuin talvella tehdyn radonmittauksen tulos.

Koko Suomi

Koko Suomi, kuntakartta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto

Ahvenanmaan valtionvirasto

  Suomen radonkartasto 2010   
 VALMARI Tuomas, MÄKELÄINEN Ilona, REISBACKA Heikki, ARVELA Hannu.
STUK-A245. Helsinki 2010, 89 s. + liitteet 46 s.
  Tiivistelmä   
 Julkaisu kokonaisuudessa pdf-tiedostona
Päivitetty 11.6.2014