Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Ydinenergialain (990/1987) 7 r §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt

YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

Ydinenergialain 7 r §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.

STUKin täsmäpäätös

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka, 30.5.2013 (pdf).

Määritelmäkokoelma

YVL-ohjeissa käytetyt määritelmät (Excel)

Ryhmä A: Ydinlaitoksen turvallisuuden hallinta
Tunnus
Nimike
Julkaisupvm
Tunnus
YVL A.1
Julkaisupvm
22.11.2013
Tunnus
YVL A.2
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL A.3
Julkaisupvm
2.6.2014
Tunnus
YVL A.4
Julkaisupvm
2.6.2014
Tunnus
YVL A.5
Julkaisupvm
2.6.2014
Tunnus
YVL A.6
Julkaisupvm
5.6.2014
Tunnus
YVL A.8
Julkaisupvm
20.5.2014
Tunnus
YVL A.9
Julkaisupvm
15.8.2014
Tunnus
YVL A.10
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL A.11
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL A.12
Julkaisupvm
22.11.2013
Ryhmä B: Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelu
Tunnus
Nimike
Julkaisupvm
Tunnus
YVL B.1
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL B.4
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL B.5
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL B.6
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL B.8
Julkaisupvm
15.11.2013
Ryhmä C: Ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus
Tunnus
Nimike
Julkaisupvm
Tunnus
YVL C.1
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL C.5
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL C.6
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL C.7
Julkaisupvm
19.12.2016
Ryhmä D: Ydinmateriaalit ja -jätteet
Tunnus
Nimike
Julkaisupvm
Tunnus
YVL D.1
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL D.2
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL D.3
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL D.5
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL D.6
Uraanin ja toriumin tuotanto kaivos- ja malminrikastustoiminnassa
Julkaisupvm
Tunnus
YVL D.7
Ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet ja kalliorakentaminen
Julkaisupvm
Ryhmä E: Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet
Tunnus
Nimike
Julkaisupvm
Tunnus
YVL E.2
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.3
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.4
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.6
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.7
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.8
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.9
Julkaisupvm
15.11.2013
Tunnus
YVL E.10
Julkaisupvm
15.8.2014
Tunnus
YVL E.11
Julkaisupvm
15.11.2013
Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Anne Weltner / Säännöstökoordinaattori