STUKin määräykset

Heinäkuussa 2015 STUK valtuutettiin antamaan tarkempia määräyksiä turvallisuusperiaatteiden ja -vaatimusten teknisluontoisista yksityiskohdista [laki ydinenergialain muuttamisesta (676/2015)]. Pääjohtaja allekirjoitti VNA:t korvaavat STUKin määräykset 22.12.2015 ja ne astuivat voimaan 1.1.2016.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Mari Andersin / Lakiasiainpäällikkö
    puh. +358975988237