Ydinturvallisuus ja ydinvastuu

 

Lait ja asetukset
Ydinenergialaki (990/1987)
Ydinenergia-asetus (161/1988)
Nuclear Energy Act
Nuclear Energy Decree
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (717/2013)
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (734/2008)
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (716/2013)
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (736/2008)
Ydinvastuulaki (484/1972)
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta (562/1996)

 

EU-säädökset

Neuvoston direktiivi ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (ydinturvallisuusdirektiivi, 2009/71/Euratom) (konsolidoitu)

Neuvoston direktiivi ydinturvallisuusdirektiivin 2009/71/Euratom muuttamisesta (2014/87/Euratom)

Neuvoston direktiivi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta (ydinjätedirektiivi, 2006/117/Euratom)

Komission päätös neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten (2008/312/Euratom) (konsolidoitu)

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Mari Andersin / Lakiasiainpäällikkö