Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti. Tulosten perusteella materiaaleille määritetään ST-ohjeen 12.2: Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus mukaiset aktiivisuusindeksit. Tarpeen mukaan teollisuustuotteille voidaan tehdä radiokemiallisia määrityksiä esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Rakennusmateriaalien mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö