Paikallislaboratoriot

Suomessa on noin 20 paikallislaboratoriota, jotka ovat kunnallisia elintarvike-  tai ympäristölaboratorioita tai yksityisiä laboratorioita. Näissä laboratorioissa voidaan mitata radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia juomavesi-, elintarvike- ja ympäristönäytteistä.

Paikalliset elintarvike-  tai ympäristölaboratoriot voivat mitata palveluna juomavesien vesien radonpitoisuuksia (Rn-222) ja ympäristönäytteiden cesiumpitoisuuksia (Cs-137). Laboratoriot antavat ohjeet siitä, miten näyte tulee ottaa ja miten näyte tulee toimittaa laboratorioon mittausta varten.

Säteilyvaaratilanteessa laboratoriot tekevät radioaktiivisuusmittauksia tilanteen turvallisuusmerkityksen arvioimiseksi ja mittaavat tuotantolaitosten tuotteiden radioaktiivisuuksia. Jokainen laboratorio palvelee useamman kunnan aluetta.

Paikallislaboratorioilla on käytössään STUKin toimittama gammaspektrometrinen mittauslaite (NaI-tuikekide). Mittaustaidon ylläpitämiseksi STUK järjestää paikallislaboratorioille säännöllisesti vertailumittauksia ja tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia.

Paikallislaboratorio tai paikkakunta, mihin STUK on toimittanut mittalaitteen

Helsinki, MetropoliLab

Hämeenlinna, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Imatra, Imatran seudun ympäristötoimi

Joensuu, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Jomala, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimi

Kajaani, Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Kokkola

Kuopio, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kuusankoski, KCL Kymen Laboratorio Oy

Lahti, Ramboll Analytics Oy

Lappeenranta, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Lohja, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Mikkeli, Viljavuuspalvelu Oy

Oulu, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, Elintarvike- ja ympäristölab

Pieksämäki, Keski-Savon ympäristötoimi, Pieksämäen toimipiste

Pori, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Porvoo, Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio

Turku, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Rauma, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Sastamala, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Seinäjoki, SeiLab

Vaasa, Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio

 

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167.
Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Reko Simola / Apulaistarkastaja