Ihmisen radioaktiivisuusmittaukset

Suora ihmismittaus

Gammasäteilyä lähettävät aineet voidaan mitata suoraan ihmisen kehosta tai jostain elimestä kuten esimerkiksi kilpirauhasesta. Mittaus kestää noin puoli tuntia. Ennen mittausta mitattava käy suihkussa ja pukeutuu mittausasuun. 

Työntekijöiden mittaukset tehdään tavallisesti sovitun ohjelman mukaisina palvelumittauksina tai jos on syytä epäillä, että työntekijä on saanut sisäänsä radioaktiivisia aineita. Mitattavat ovat joko säteilytyöntekijöitä tai väestöryhmien edustajia. Yksityishenkilöt voivat omasta pyynnöstään päästä mittaukseen, jos kapasiteettia on riittävästi.

Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida kyseessä olevasta aineesta aiheutunut sisäinen säteilyannos. Yksinkertaisessa tapauksessa se voidaan arvioida yhdenkin mittauksen perusteella, mutta monimutkaisemmassa tapauksessa annoksen arviointi edellyttää useita tietylle aikavälille ajoitettuja mittauksia. Nämä mittaukset tehdään valvonta- ja palvelumittauksina.    

Yhteyshenkilö
Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@stuk.fi
Tiina Torvela, puh. (09) 7598 8474

Epäsuorat ihmismittaukset, eritenäytteet

Eritenäytteistä (mm. virtsanäyte) määritetään tritiumin (H-3), poloniumin (Po-210), uraanin (U-234, U-238) ja lyijyn (Pb-210) aktiivisuuspitoisuuksia. Nämä kaikki määritykset tehdään radiokemiallisesti erottaen tutkittava aine muusta matriisista. Nämä mittaukset tehdään valvonta- ja palvelumittauksina.    

Yhteyshenkilöt    
Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@stuk.fi
Tarja Heikkinen, puh. (09) 7598 8513
Sinikka Virtanen, puh. (09) 7598 8356

 

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu