Säteily tänään: Helsinki Kallio 0.157 µSv/h Muut paikkakunnat
Olet tässä: Etusivu > Julkaisut ja määräykset > Julkaisutiivistelmät > Tiivistelmä > Aivokasvainten ilmaantuvuus ei ole suurentunut matkapuhelinten yleistymisen myötä
Säteilyturvakeskus - Julkaisut

Artikkelitiivistelmä

Deltour I, Auvinen A, Feychting M, Johansen C, Klaeboe L, Sankila R, Schüz J. Mobile phone use and incidence of glioma in the Nordic countries 1979-2008: consistency check. Epidemiology 2012; 23 (2): 301–307. PMID: 22249239. DOI: 10.1097/EDE.0b013e3182448295 
  

Aivokasvainten ilmaantuvuus ei ole suurentunut matkapuhelinten yleistymisen myötä

Selvää muutosta aivokasvainten ilmaantuvuustrendissä viimeisen 20 vuoden aikana ei havaittu miehillä eikä naisilla. Nuorimmassa ikäryhmässä (20-39 vuotta) glioomien ilmaantuvuus suureni naisilla lievästi koko tarkastelujakson ajan, kun taas miehillä uusien tapausten ilmaantuvuus kääntyi laskuun 1980-luvun lopussa.

Analyysit osoittivat, että jos aika matkapuhelimen käytön aloittamisesta riskin ilmenemiseen olisi korkeintaan viisi vuotta, jo pienikin lisäriski (suhteellinen lisäys 20% ) olisi näkynyt ilmaantuvuudessa..  Uskottavampi 10 vuoden viive vaikutuksen ilmenemisessä olisi myös suurentanut havaittuja tapausmääriä niin paljon, että se olisi näkynyt ilmaantuvuudessa. Sen sijaan pidempi 15 vuoden viive syovän syntymiseen näkyisi väestön tasolla vain, jos matkapuhelimen käyttö suurentaisi aivokasvaimen riskin 1.5-kertaiseksi.

Tulokset osoittavat, ettei pahanlaatuisten aivokasvainten ilmaantuvuudessa ole havaittavissa suurenemista koko väestön tasolla. Joissain tutkimuksissa havaittu voimakas aivokasvainten riskin suureneminen jo 5-10 vuoden käytön jälkeen ei näytä toteutuvan, mutta hyvin pienen vaikutuksen, pitkän viipeen tai pieneen käyttäjien alaryhmään kohdistuvan riskin arviointi on vielä epävarmaa.

Matkapuhelimet ovat tulleet kaikkien käyttöön viimeisten 20 vuoden aikana. Joissain tutkimuksissa on raportoitu jopa yli kaksinkertainen aivokasvainten riski jo 2-5 vuoden käytön jälkeen. Tässä tutkimuksessa arvioitiin pahanlaatuisten aivokasvainten esiintyvyyden muutoksia ja suhteutettiin niitä matkapuhelimien käytön yleisyyteen ja niiden tutkimusten tuloksiin, joissa on saatu viitteitä yhteydestä aivokasvainten riskiin.

Tutkimuksessa käytettiin neljän Pohjoismaan (Suomi. Ruotsi, Norja, Tanska) syöpärekisterien tietoja gliooman ilmaantuvuudesta vuosina 1979-2008. Matkapuhelimen käyttöä koskevat tiedot saatiin Interphone-tutkimuksen verrokkiryhmästä.
  Lisätietoja
Säteilyturvakeskus, tutkimusprofessori Anssi Auvinen, puh. (09) 759 88 544, gsm 0400606477, anssi.auvinen@stuk.fi

Päivitetty 18.12.2012