Valvontaraportit (STUK-B)

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi). Vain pdf-muotoisena julkaistut raportit löytyvät alasivulta.

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B 178 Pastila, R. (toim.). Radiation practices: Annual report 2013. 2014.
STUK-B 177 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 1/2014. 2014.
STUK-B 176 Kainulainen, Erja. Regulatory oversight of nuclear safety in Finland : Annual report 2013. 2014.
STUK-B 175 Pastila, R. (toim.). Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta: Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 174 Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 173 Okko, Olli. Implementing nuclear non-proliferation in Finland. Regulatory control, international cooperation and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : Annual report 2013. 2014.
STUK-B 172 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 171 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 4/2013. 2014.
STUK-B 169 Kaijaluoto, S. (toim.). Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012. 2014.
STUK-B 168 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 3/2013. 2014.
Jaa tämä sivu