Valvontaraportit (STUK-B)

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi). Vain pdf-muotoisena julkaistut raportit löytyvät alasivulta.

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B 180 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. 5th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2014.
STUK-B 178 Pastila, R. (toim.). Radiation practices: Annual report 2013. 2014.
STUK-B 177 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 1/2014. 2014.
STUK-B 176 Kainulainen, Erja. Regulatory oversight of nuclear safety in Finland : Annual report 2013. 2014.
STUK-B 175 Pastila, R. (toim.). Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta: Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 174 Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 173 Okko, Olli. Implementing nuclear non-proliferation in Finland. Regulatory control, international cooperation and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : Annual report 2013. 2014.
STUK-B 172 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 171 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 4/2013. 2014.
STUK-B 169 Kaijaluoto, S. (toim.). Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012. 2014.
Jaa tämä sivu