Valvontaraportit (STUK-B)

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi). Vain pdf-muotoisena julkaistut raportit löytyvät alasivulta.

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B 218 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 6th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2017.
STUK-B 201 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2015. 2016.
STUK-B 199 Julin, Sari (toim.). Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 3/2015. 2015.
STUK-B 192 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 1/2015. 2015.
STUK-B 215 Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2016. 2017.
STUK-B 216 Julin, Sari (toim.). Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 1/2017. 2017.
STUK-B 210 Julin, Sari (toim.). Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 3/2016. 2017.
STUK-B 205 Finnish report on nuclear safety : Finnish 7th national report as referred to in Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. 2016.
STUK-B 212 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2016. 2017.
STUK-B 214 Kainulainen, Erja. Regulatory oversight of nuclear safety in Finland : Annual report 2016. 2017.
Jaa tämä sivu