Valvontaraportit (STUK-B)

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi). Vain pdf-muotoisena julkaistut raportit löytyvät alasivulta.

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B 175 Pastila, R. (toim.). Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta: Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 169 Kaijaluoto, S. (toim.). Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012. 2014.
STUK-B 195 Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta. 2015.
STUK-B 172 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2013. 2014.
STUK-B 163 Kainulainen E (toim.).. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 1/2013. 2013.
STUK-B 197 STUK’s review on the construction license stage post closure safety case of the spent nuclear fuel disposal in Olkiluoto. 2015.
STUK-B 187 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2014. 2015.
STUK-B 177 Kainulainen, Erja. Ydinturvallisuus : Neljännesvuosiraportti 1/2014. 2014.
STUK-B 178 Pastila, R. (toim.). Radiation practices: Annual report 2013. 2014.
STUK-B 209 Julin, Sari (toim.). Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 1-2/2016. 2016.
Jaa tämä sivu