STUK-B-YTO-sarja

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 211 Tossavainen K (toim.).. Ydinturvallisuus, Suomi ja lähialueet : Neljännesvuosiraportti 2/2001. 2001.
STUK-B-YTO 210 Finnish report on nuclear safety : Finnish 2nd national report as referred to in Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. 2001.
STUK-B-YTO 208 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2000. 2001.
STUK-B-YTO 207 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian käyttö, Suomi ja lähialueet : Neljännesvuosiraportti 4/2000. 2001.
STUK-B-YTO 206 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2000. 2001.
STUK-B-YTO 205 Karila K; Martikka E (toim.).. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2000. 2001.
STUK-B-YTO 202 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 1999. 2000.
STUK-B-YTO 200 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 1999. 2000.
STUK-B-YTO 195 Government Decision on the safety of disposal of spent nuclear fuel (478/1999). 1999.
STUK-B-YTO 177 Compliance with the obligations of the Convention on Nuclear Safety : National report as referred to in Article 5 in Convention on Nuclear Safety. 1998.
Jaa tämä sivu