Tutkimusraportit (STUK-A)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-A 175 Annanmäki M; Turtiainen T; Jungclas H; Rauße; C.. Disposal of Radioactive Waste Arising from Water Treatment. 2000.
STUK-A 174 Servomaa A; Parviainen T. (toim.).. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2000. 2000.
STUK-A 173 Hämäläinen R; Sinkko K; Lindstedt M; Ammann M; Salo A.. Decision analysis interviews on protective actions in Finland supported by the RODOS system. 2000.
STUK-A 172 Turtiainen T; Kokkonen L; Salonen L.. Removal of Radon and Other Natural Radionuclides from Household Water with Domestic Style Granular Activated Carbon Filters. 2000.
STUK-A 171 Voutilainen A; Mäkeläinen I; Huikuri P; Salonen L.. Porakaivoveden radonkartasto/ Radonatlas över borrbrunnar/ Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland. 2000.
STUK-A 170 Saxén R; Koskelainen U; Alatalo M.. Transfer of Chernobyl-derived 137Cs into fishes in some Finnish lakes. 2000.
STUK-A 169 Annanmäki M. Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water. 2000.
STUK-A 168 Suomela M; Bergman R; Bunzl K; Jaakkola T; Rahola T; Steinnes E. Effect of industrial pollution on the distribution dynamics of radionuclides in boreal understorey ecosystems (EPORA). 1999.
STUK-A 167 Thorring H; Steinnes E; Nikonov V; Rahola T; Rissanen K.. A summary of chemical data from the EPORA project. 1999.
STUK-A 166 Rahola T; Albers B; Bergman R; Bunzl K; Jaakkola T; Nikonov V; Pavlov V; Rissanen K; Schmimmack W; Steinnes E; Suomela M; Tillander M; Äyräs M.. General characterisation of study area and definition of experimental protocols. 1999.
Jaa tämä sivu