Tutkimusraportit (STUK-A)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-A 188 Pöllänen, Roy. Nuclear fuel particles in the environment - characteristics, atmospheric transport and skin doses. 2002.
STUK-A 187 Lindholm C; Simon S; Makar B. Workshop on dosimetry of the population living in the proximity of the Semipalatinsk atomic weapons test site. 2002.
STUK-A 186 Ammann M; Sinkko K; Kostiainen E; Salo A; Liskola K; Hämäläinen RP; Mustajoki J.. Decision analysis of countermeasures for the milk pathway after an accidental release of radionuclides. 2001.
STUK-A 185 Ammann M; Sinkko K; Kostiainen E; Salo A; Liskola K; Hämäläinen RP; Mustajoki J.. Maitotuotteisiin kohdistuvat vastatoimenpiteet ydinonnettomuustilanteessa. 2001.
STUK-A 184 Servomaa A; Parviainen T (toim.).. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2001. 2001.
STUK-A 183 Sinkko K. RODOS Users' Group: Final project report. 2001.
STUK-A 182 Mäkeläinen I; Huikuri P; Salonen L; Markkanen M; Arvela H.. Talousveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatimuksille. 2001.
STUK-A 180 Salomaa S; Mustonen R. Research activities of STUK 1995 - 1999. 2000.
STUK-A 179 Salomaa. Research projects of STUK 2000 - 2002. 2000.
STUK-A 178 Rantavaara A; Calmon P; Wendt J; Vetikko V.. Forest food chain and dose model (FDMF) for RODOS. 2000.
Jaa tämä sivu