Tutkimusraportit (STUK-A)

Uusi julkaisu Uusi julkaisu

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-A 198 Eloranta E.. Geofysiikan kenttäteoria. 2003.
STUK-A 254 Sulonen N (Ed.).. Abstracts of the 4supth/sup International MELODI Workshop. 2012.
STUK-A 215 Rantavaara A.. Elintarvikeketjun suojaustoimenpiteet laskeumatilanteiden varalle. 2005.
STUK-A 169 Annanmäki M. Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water. 2000.
STUK-A 186 Ammann M; Sinkko K; Kostiainen E; Salo A; Liskola K; Hämäläinen RP; Mustajoki J.. Decision analysis of countermeasures for the milk pathway after an accidental release of radionuclides. 2001.
STUK-A 173 Hämäläinen R; Sinkko K; Lindstedt M; Ammann M; Salo A.. Decision analysis interviews on protective actions in Finland supported by the RODOS system. 2000.
STUK-A 224 Kuukankorpi S; Toivonen H; Moring M; Smolander P.. Mobile spectrometry for source finding and prompt reporting. 2007.
STUK-A 237 Arvela H; Reisbacka H.. Radonsanering av bostäder. 2009.
STUK-A 244 Arvela H; Mäkeläinen I; Holmgren O; Reisbacka H.. Radon uudisrakentamisessa. 2010.
STUK-A 171 Voutilainen A; Mäkeläinen I; Huikuri P; Salonen L.. Porakaivoveden radonkartasto/ Radonatlas över borrbrunnar/ Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland. 2000.
Jaa tämä sivu