Tutkimusraportit (STUK-A)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-A 249 Salomaa S. Research projects of STUK 2009 – 2011. 2011.
STUK-A 248 Salomaa S. Research activities of STUK 2005 – 2010. 2011.
STUK-A 247 Larjavaara S.. Occurrence studies of intracranial tumours. 2011.
STUK-A 246 Lahkola, Anna. Mobile phone use and risk of brain tumours. 2010.
STUK-A 245 Valmari T; Mäkeläinen I; Reisbacka H; Arvela H.. Suomen radonkartasto 2010 – Radonatlas över Finland 2010 – Radon Atlas of Finland 2010. 2010.
STUK-A 244 Arvela H; Mäkeläinen I; Holmgren O; Reisbacka H.. Radon uudisrakentamisessa. 2010.
STUK-A 243 Toivonen, Tommi. Microwave dosimetry in biological exposure studies and in practical safety evaluations. 2010.
STUK-A 242 Mäkeläinen I; Kinnunen T; Reisbacka H; Valmari T; Arvela H.. Radon suomalaisissa asunnoissa – Otantatutkimus 2006. 2009.
STUK-A 241 Saxén R; Outola I.. Vesistöjen ja juomaveden sup137/supCs, sup90/supSr ja sup3/supH sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa. 2009.
STUK-A 240 Kostiainen E; Ylipieti J.. Radioaktiivinen cesium Suomen ruokasienissä. 2010.
Jaa tämä sivu