Tutkimusraportit (STUK-A)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-A 165 Ilus E; Puhakainen M; Saxén R.. Strontium-90 in the bottom sediments of some Finnish lakes. 1999.
STUK-A 163 Servomaa A (toim.).. Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnostiikassa 1999. 1999.
STUK-A 162 Arvela H; Rissanen R; Kettunen AV; Viljanen M. Kerrostalojen radonkorjaukset. 1998.
STUK-A 161 Jokela K; Leszczynski D; Paile W; Salomaa S; Puranen L; Hyysalo P.. Radiation safety of handheld mobile phones and base stations. 1999.
STUK-A 160 Voutilainen A; Vesterbacka K; Arvela H.. Radonturvallinen rakentaminen - kysely kuntien viranomaisille. 1998.
STUK-A 159 Hämäläinen RP; Sinkko K; Lindstedt M; Ammann M; Salo A.. RODOS and decision conferencing on early phase protective actions in Finland. 1998.
STUK-A 158 Auvinen A; Rahu M; Hakulinen T; Salomaa S. Cancer incidence and thyroid disease among Estonian Chernobyl clean-up workers. 1998.
STUK-A 157 Klemola S; Ilus E; Ikäheimonen TK.. Monitoring of radionuclides in the vicinities of Finnish nuclear power plants in 1993 and 1994. 1998.
STUK-A 156 Eloranta E; Jokela K. The eighth National Electromagnetics Meeting. 1998.
STUK-A 155 Salomaa S; Eloranta E; Heimbürger H; Jokela K; Järvinen H (toim.).. Säteilyturvakeskuksen tutkimushankkeet 1998 - 2000. 1998.
Jaa tämä sivu