Tieteelliset artikkelit

Uusi tieteellinen alkuperäisjulkaisu

Järvinen Hannu, Vassileva Jenia, Samei Ehsan, Wallace Anthony, Vano Eliseo, Rehani Madan. Patient dose monitoring and the use of diagnostic reference levels for the optimization of protection in medical imaging: current status and challenges worldwide. Journal of Medical Imaging 4(3), 031214 (Jul-Sep 2017). https://doi.org/10.1117/1.JMI.4.3.031214.

Suomenkielinen tiivistelmä (Julkari.fi)

STUK julkaisee tieteellisiä ja asiantuntija-artikkeleita kansainvälisissä ja kotimaisissa lehdissä ja muissa julkaisuissa.

Tieteellisten artikkeleiden listaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista

Outola I; Saxén R; Heinävaara S.. Transfer of sup90/supSr into fish in Finnish lakes. 2009.
Hyldegaard S; Forssén C; Diget CAa; Alcorta M; Barker FC; Bastin B; Borge MJG; Boutami R; Brandenburg S; Büscher J; Dendooven P; Van Duppen P; Eronen T; Fox S; Fulton BR; Fynbo HOU; Huikari J; Huyse M; Jeppesen HB; Jokinen A; Jonson B; Jungmann K; Kankainen A; Kirsebom O; Madurga M; Moore I; Navrátil P; Nilsson T; Nyman G; Onderwater GJG; Penttilä H; Peräjärvi K; Raabe R; Riisager K; Rinta-Antila S; Rogachevskiy A; Saastamoinen A; Sohani M; Tengblad O; Traykov E; Vary JP; Wang Y; Wilhelmsen K; Wilschut HW; Äystö J.. Precise branching ratios to unbound 12C states from sup12/supN and sup12/supB β-decays. 2009.
Siiskonen T; Huikari J; Haavisto T; Bergman J; Heselius S-J; Lill J-O; Lönnroth T; Peräjärvi K.. Excitation functions of proton-induced reactions in supnat/supCu in the energy range 7–17 MeV. 2009.
Lipping T; Rorarius M; Jäntti V; Annala K; Mennander A; Ferenets R; Toivonen T; Toivo T; Värri A; Korpinen L.. Using the nonlinear control of anaesthesia-induced hypersensitivity of EEG at burst suppression level to test the effects of radiofrequency radiation on brain function. 2009.
Pöllänen R; Toivonen H; Peräjärvi K; Karhunen T; Ilander T; Lehtinen J; Rintala K; Katajainen T; Niemelä J; Juusela M.. Radiation surveillance using an unmanned aerial vehicle. 2009.
Hartikka H; Heinävaara S; Mäntylä R; Kähärä V; Kurttio P; Auvinen A.. Mobile phone use and location of glioma: a case – case analysis. 2009.
Deltour I; Johansen C; Auvinen A; Feychting M; Klaeboe L; Schuez J.. Time trends in brain tumor incidence rates in Denmark, Finland, Norway and Sweden, 1974–2003. 2009.
Hyldegaard S; Diget CAa; Borge MJG; Boutami R; Dendooven P; Eronen T; Fox SP; Fraile LM; Fulton BR; Fynbo HOU; Huikari J; Jeppesen HB; Jokinen AS; Jonson B; Kankainen A; Moore I; Nyman G; Penttilä H; Peräjärvi K; Riisager K; Rinta-Antila S; Tengblad O; Wang Y; Wilhelmsen K; Äystö J.. Branching ratios in the β decays of sup12/supN and sup12/supB. 2009.
Bartusková M; Malátova I; Berkovskyy V; Krajewski P; Ammann M; Filistovic V; Homma T; Horyna J; Kanyár B; Nedveckaite T; Vlasov O; Zvonova I.. Radioecological assessments of the Iodine working group of IAEA’s EMRAS programme: Presentation of input data and analysis of results of the prague scenario. 2009.
Paatero J; Vesterbacka K; Makkonen U; Kyllönen K; Hellen H; Hatakka J; Anttila P.. Resuspension of radionuclides into the atmosphere due to forest fires. 2009.
Lindholm C; Acheva A; Salomaa S.. Clastogenic plasma factors: a short overview. 2009.
Calmon P; Thiry Y; Zibold G; Rantavaara A; Fesenko S.. Transfer parameter values in temperate forest ecosystems: a review. 2009.
Jaa tämä sivu