Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Suomen hallitus myönsi 12.11.2015 Posiva Oy:lle luvan rakentaa Olkiluotoon kapselointi- ja loppusijoituslaitos käytetylle ydinpolttoaineelle. Laitokseen voi sijoittaa enintään 6500 tonnia uraania.

Posiva jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa ja STUK antoi hakemuksesta lausuntonsa alkuvuodesta 2015.

STUK tarkasti Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksesta, että laitosten suunnittelu ja organisaation toimintatapa täyttävät valtioneuvoston asetuksissa ja STUKin YVL-ohjeissa annetut turvallisuusvaatimukset. Tarkastuksen vaativin osuus oli arvioida pitkäaikaisturvallisuutta käsittelevä turvallisuusperustelu. STUK laati tarkastuksen tuloksena turvallisuusarvion ja antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon säteily- ja ydinturvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

Loppusijoituslaitos koostuu noin 450 metrin syvyydelle ulottuvasta ajotunnelista, syvyydellä 437 metriä olevista teknisistä tiloista ja käytön aikana vaiheittain rakennettavista keskus- ja loppusijoitustunneleista. Posiva on rakentanut vuodesta 2004 alkaen maanalaista tutkimustilaa, Onkaloa, jonka tilat on suunniteltu toimimaan osana loppusijoituslaitosta.

Loppusijoitusjärjestelmä koostuu tiiviistä rauta-kupari-kapselista, kapselia ympäröivästä bentoniittipuskurista, paisuvasta savesta valmistetusta tunnelitäyttömateriaalista, tunnelien ja tilojen sulkurakenteista ja ympäröivästä kalliosta.

Jaa tämä sivu