Ydinlaitoshankkeet

Uudelle ydinvoimalaitokselle on asetettu yleiseksi turvallisuustavoitteeksi, että sen aiheuttamat riskit ympäristön väestölle ovat olennaisesti vähäisemmät kuin ne riskit, jotka aiheutuvat nykyisin käytössä olevista laitoksista.

Ydinenergian käyttö ei ole sallittua ilman siihen myönnettyä lupaa. Uudesta ydinlaitoshankkeesta luvan hakijan on ensin laadittava ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Tämän jälkeen se voi hakea valtioneuvostolta ydinenergialain mukaista periaatepäätöstä ja sen saatuaan rakentamislupaa sekä lopuksi käyttölupaa.

STUK valvoo, että uusien laitosten turvallisuusvaatimukset täyttyvät. STUK laatii laitoshankkeiden lupaprosessien eri vaiheissa arviot ja lausunnot hankkeiden turvallisuudesta.

 

suunnittelupöytä

Ydinvoimalaitoshankkeet

Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on rakenteilla Olkiluodossa ja Suomen kuudennen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista suunnitellaan Pyhäjoelle.

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä
ydinjätteen kapselointilaitos

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamista suunnitellaan Olkiluotoon.
Käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos