Säteilyyn liittyviä poikkeavia tapahtumia

Säteilyturvakeskuksessa on suunnitelmat säteilyvaaran varalle ja vaaratilanteessa tarvittavia toimia harjoitellaan säännöllisesti.

STUKin päivystäjä ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät hälytykset ja käynnistää tarvittavat toimet 15 minuutin kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina. STUK julkaisee raporteissaan tiedot säteilytilanteisiin ja poikkeaviin tapahtumiin varautumisesta.

STUKin valvontaraportteja

Julin, Sari (toim.)
Säteilyturvakeskus
2016-11
9
ISSN 2243‐1896
Julin, Sari (toim.)
Säteilyturvakeskus
2015-10
17
ISSN 2243-1896
Julin, Sari (toim.)
Säteilyturvakeskus
2015
20
ISSN 2243-1896
Julin, Sari (toim.)
Säteilyturvakeskus
2015
18
ISSN 2243-1896
Jaa tämä sivu