Säteilyn käyttö kauneudenhoidossa

Moni kauneudenhoitoon käytettävä tekniikka perustuu ihon tai kehon käsittelyyn ionisoimattomalla säteilyllä. Käytettyjä tekniikoita ovat muun muassa laser, valopulssit (IPL), radiotaajuinen säteily (RF), ultraääni, infrapuna- ja ultraviolettisäteily. Näitä tekniikoita käytetään esimerkiksi tatuoinnin tai karvojen poistoon, ihon parantamiseen (kiinteyttämiseen), rasvan tai selluliitin poistoon, geelilakan kovettamiseen tai ihon puhdistamiseen.

Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen hoidoissa on tärkeää, koska liian voimakas säteily voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita. Iho voi muun muassa palaa tai arpeutua. Ihon pigmentaatioon voi syntyä muutoksia, kuten tummumista tai vaalenemista. Vaurioista toipuminen voi viedä jopa kuukausia ja ne saattavat vaatia lääketieteellistä hoitoa. Vauriot saattavat joissain tapauksissa syntyä myös ihon pinnan alle. Tällöin kipuaistimusta ei välttämättä synny, vaikka vaurio olisi vakava. Hoidon turvallisuus on aina palvelun tarjoajan vastuulla.

Laserit kauneudenhoidossa

Luokan 4 laser ylittää ihoaltistuksen enimmäisarvot, joten sitä voi käyttää ihon käsittelyyn vain lääkärin määräyksestä tai valvonnassa. Yleisiä luokan 4 lasereilla tehtäviä toimenpiteitä ovat muun muassa tatuointien ja karvojen poisto.

Tietoa kauneudenhoidon ammattilaisille

Kauneudenhoitopalveluissa, joissa käytetään ionisoimatonta säteilyä, ei saa ylittää altistuksen enimmäisrajoja ja toiminnanharjoittajan on varmistauduttava siitä, että palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle. Muualla kuin terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuvaa ionisoimattoman säteilyn käyttöä valvoo Suomessa Säteilyturvakeskus.