Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuus

Japanin historian suurin maanjäristys 11.3.2011 ja sitä seurannut tsunami vaurioittivat pahoin Japanin itärannikolla sijaitsevaa Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitosta. Laitokselta vapautui ilmaan ja mereen radioaktiivisia aineita. Ympäristöön päässeitä radioaktiivisia aineita havaittiin kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla, myös Euroopassa. Pitoisuudet ulkoilmassa Suomessa ja muualla Euroopassa olivat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne edellyttäneet suojelutoimenpiteitä.

Fukushiman onnettomuuden jälkeen aloitettiin lukuisia selvityksiä siitä, miten onnettomuudesta saadut kokemukset pitäisi ottaa huomioon ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamisessa. Suomessa kansalliset selvitykset käynnistyivät heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja STUKin aloitteesta.

Onnettomuus luokiteltiin kansainvälisellä ydinlaitos- ja säteilytapahtumien vakavuusasteikolla (INES) vakavimpaan luokkaan 7.

 

Jaa tämä sivu