Voimajohtojen terveysvaikutuksista ei ole täyttä varmuutta

Voimajohtojen alla esiintyvät sähkö- ja magneettikentät eivät koskaan ole niin voimakkaita, että niistä aiheutuisi välitöntä haittaa ihmisille. Kuitenkin useissa epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että voimajohtojen läheisyydessä ja yli 0,4 µT magneettikentässä asuneilla lapsilla on muuhun väestöön verrattuna noin kaksinkertainen riski sairastua leukemiaan.

Leukemia on verraten harvinainen sairaus, joten sen tilastollinen tutkiminen on haasteellista. Ilmiön selittävää fysikaalista mekanismia ei tunneta eikä sitä ole pystytty vahvistamaan laboratoriokokeilla. Toisaalta tulos on toistunut toisistaan riippumattomissa tutkimuksissa 1970-luvulta 2010-luvulle, eikä havaintoa ole pystytty osoittamaan tilastoharhaksi.

Kun verrataan 0,4 mikroteslan rajaa voimajohtojen lähellä vallitseviin magneettikenttiin ja asukasmääriin, voidaan arvioida, että alle yksi prosentti lasten leukemioista aiheutuisi voimajohdoista. Tämä tarkoittaisi Suomessa noin kahta lisätapausta kymmenessä vuodessa.

Tällä perusteella kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut matalataajuiset magneettikentät ”mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi”. Saman luokituksen ovat saaneet muun muassa kahvi ja pakokaasu. Terveysriskit näyttäisivät rajoittuvan lasten leukemiaan ja sekin vain magneettikenttäaltistuksen osalta. Sähkökenttäaltistuksella ei ole havaittu terveysriskejä.

Jaa tämä sivu

Onko sinulla kysyttävää? Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Ylitarkastaja
    puh. +358975988457