STUK suosittelee noudattamaan järkevää varovaisuutta

Asetuksella vahvistetut suositusarvot eivät yleensä rajoita rakentamista tai oleskelua voimalinjojen tuntumassa lukuun ottamatta 400 kV voimajohtojen johtoaukealle jääviä alueita, joissa 5 kV/m sähkökentänvoimakkuus ylittyy. Pitkäaikaisen magneettikenttäaltistuksen riskeistä on kuitenkin epäilyksiä, joten turhaa altistumista kannattaa välttää.

Varmuutta leukemian ja magneettikenttien yhteydestä tuskin saadaan vielä pitkään aikaan, mikä on omiaan aiheuttamaan ihmisissä huolta etenkin, kun kyseessä on lapsiin kohdistuva riski. Lisäksi asuintalot ovat ihmisille merkittäviä investointeja. Siksi STUK suosittelee välttämään pysyvään oleskeluun tarkoitettua rakentamista alueilla, joissa magneettivuon tiheys ylittää jatkuvasti edellä mainitun noin 0,4 µT tason. Kotien lisäksi erityisesti lasten oleskeluun tarkoitetut tilat, kuten päiväkodit ja koulut, on syytä rakentaa riittävän matkan päähän voimajohdoista. Epäselvissä tapauksissa Säteilyturvakeskus voi antaa lausuntoja esimerkiksi kaavoitusviranomaisille.

Voimajohtojen sähköturvallisuuteen, kuten nostimilla työskentelyyn ja metsätöihin voimajohtojen alla, liittyvissä kysymyksissä auttavat valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj sekä sähköyhtiöt.

Jaa tämä sivu

Onko sinulla kysyttävää? Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Lauri Puranen / Ylitarkastaja
    puh. +358975988457