Sähkönsiirto ja voimajohdot

Voimajohto synnyttää ympärilleen sähkökentän, jonka suuruus riippuu jännitetasosta. Sähkökenttä vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa.

Voimajohdot ympäristössämme -esite

Voimajohdot ympäristössämme -esite

Voimajohdot ovat sähkönsiirtojärjestelmän näkyvin osa. Johdoilla siirretään sähköä voimalaitoksilta kuluttajille. Voimajohdot synnyttävät ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Suurimmillaan kentät ovat johtojen alla. Sähkökenttä ja magneettikenttä vaimenevat nopeasti kauemmas johdoista siirryttäessä.
Tutustu esitteeseen