Suomen radonkartat

Suomen radonkartat perustuvat Säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla tehtyihin mittauksiin pientaloasunnoissa. STUK on etsinyt korkeita huoneilman radonpitoisuuksia yhdessä kuntien terveysviranomaisten kanssa vuodesta 1986 lähtien. 

Jos samassa asunnossa on tehty useita mittauksia, esimerkiksi ennen radonkorjausta ja sen jälkeen, on mukaan otettu suurin asunnossa mitattu pitoisuus. 

Radonmittauksia on tähän mennessä tehty noin 113 000 asunnossa. Asunnoista 104 000 on paikannettu, ja ne on otettu kartoissa huomioon.

Radonpitoisuus on yleensä sitä suurempi, mitä kylmempi sää on. Karttojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvot on laskettu vähentämällä talvella suoritetun mittauksen tuloksesta 15 prosenttia.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Katja Kojo / Tarkastaja