Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi

Luonnos kansallisesta toimintasuunnitelmasta radonriskien ehkäisemiseksi valmistui. Myös sinä voit vaikuttaa suunnitelmaan. Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi viimeistään 17.3.

Euroopan unionin säteilysuojelun perusnormidirektiivissä (2013/59/EURATOM artiklat 54, 74 ja 103) edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa, jossa tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen.

Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi kattaa monia eri toimenpiteitä asuntojen, työpaikkojen ja muiden rakennusten sisäilmassa esiintyvän radonin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Radonin haittojen vähentäminen onnistuu vain monien toimijoiden yhteistyöllä.

Kommentoi viimeistään 17.3.2017

Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi (pdf)

Kommentit voi toimittaa Säteilyturvakeskukseen sähköpostitse,  luonnonsateilynvalvonta@stuk.fi

Toimintasuunnitelman käsittelyn alustava aikataulu:

  • Toimintasuunnitelma on kommentoitavana verkossa 17.3.2017 asti.
  • Säteilyturvakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö järjestävät sidosryhmille kuulemis- ja keskustelutilaisuuden Säätytalolla Helsingissä 23.3.2017 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).
  • Huhti-toukokuussa 2017 toimintasuunnitelman viimeistely. 
  • Kesäkuussa 2017 toimintasuunnitelma on valmis poliittiseen käsittelyyn (valtioneuvosto).

Toimintasuunnitelman luonnosversio on laadittu pääosin Säteilyturvakeskuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat kommentoineet luonnosta. Kirjoittajina ovat olleet Päivi Kurttio, Katja Kojo, Olli Holmgren ja Tuukka Turtiainen. Hankkeen ohjausryhmään Säteilyturvakeskuksessa kuuluvat Tarja K. Ikäheimonen, Pia Vesterbacka ja Mika Markkanen.

Jaa tämä sivu