Kaivokset

Kaivos on kaivannaistoiminnan tuotantoyksikkö, jossa louhitaan mineraalia tai malmia. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivostoimintaan luvan. Lisäksi kaivostoimintaa varten tarvitaan muun muassa ympäristölupa, jonka myöntää alueellinen ympäristölupavirasto (AVI). STUK valvoo kaivostoiminnan ja sitä edeltävien valmistelutöiden säteilyturvallisuutta.

Talvivaaran kaivos

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta Talvivaarassa. Uusia näytteitä otetaan vesistä ja pohjasedimenteistä niin kaivosalueelta kuin kaivosalueen ulkopuoleltakin.

Uraani kaivostoiminnassa -esite

STUKin esitteessä kerrotaan uraanin esiintymisestä, etsinnästä, kaivostoiminnasta sekä kaivos- ja malminrikastustoiminnan jätteistä huolehtimisesta.