Takaisin edelliselle sivulle

Korkeakouluharjoittelija / Ydinvoimalaitoksen radioaktiivisen päästön laskenta

Korkeakouluharjoittelija / Ydinvoimalaitoksen radioaktiivisen päästön laskenta

HAKUILMOITUS

Kotimaista ydinvoimalaitosta koskevassa valmiustilanteessa Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on ennakoida laitostilanteen kehittymistä ja arvioida mahdollisia päästöjä ympäristöön. Valmiustilanteessa yhtenä STUKin tehtävänä on esittää riittävän aikaisessa vaiheessa arvio radioaktiivisen päästön suuruudesta ja ajankohdasta.

Tällä hetkellä STUKin arvio päästöstä perustuu asiantuntija-arvioihin, joiden tukena käytetään erilaisia aputyökaluja. Kesätyössä laaditaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikölle tehtyjen onnettomuusanalyysien perusteella aputyökalu, jolla voidaan päätellä mahdollisen radioaktiivisen päästön ajankohtaa ja suuruutta STUKin laitokselta saamien mittaustietojen perusteella. Työhön kuuluu myös muiden tukimateriaalien tekeminen.

Työ edellyttää ydinvoimalaitostekniikan ja ydinvoimalaitosten turvallisuusperiaatteiden perusteiden tuntemusta. Tietotekninen perusosaaminen (erityisesti Excel) on välttämätöntä, ohjelmointitaidot katsotaan eduksi.

Ajankohta ja kesto: 21.5. - 31.8.2018

Työaika: Kesätyö

Palkka: 2106-2246€€/kk opintopisteiden perusteella

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: STUKin palkkataulukko

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Koulutusala: Muut luonnontieteet, Muut tekniset tieteet

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 22.3.2018. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen nina.lahtinen@stuk.fi.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Nina Lahtinen
Puhelin: (09)759 881 319
Sähköpostiosoite: nina.lahtinen@stuk.fi
Jaa tämä sivu