Takaisin edelliselle sivulle

Korkeakouluharjoittelija turvajärjestelyt-toimistoon

Korkeakouluharjoittelija turvajärjestelyt-toimistoon

HAKUILMOITUS

STUKin turvajärjestelyt-toimiston tavoitteena on, että ydinlaitokset, ydinmateriaalit ja muut radioaktiiviset aineet sekä säteilylähteet on turvattu lainvastaiselta toiminnalta riskitietoisen, luokittelevan lähestymistavan mukaisesti ja että ydinlaitosten turvajärjestelyt ovat asianmukaiset. Toimiston keskeisinä tehtävinä on valvoa ydinvoimalaitosten ja tutkimusreaktorin sekä jätehuoltoon liittyvien ydinlaitosten ja polttoaineen kuljetusten turvajärjestelyjä sekä varmistua uusien ydinlaitoshankkeiden turvajärjestelyistä säännösten mukaisesti. Toimisto kehittää turvajärjestelyjä koskevaa STUKin säännöstöä ja osallistuu IAEA:n (International Atomic Energy Agency) turvajärjestelyjä koskevan ohjeiston kehittämiseen.

Toimistossa koordinoidaan STUKin toimialan turvajärjestelyihin liittyvää valvontaa ja kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Etsimme korkeakouluharjoittelijaa toimistoon kesälle 2018. Harjoittelun kesto on 3 kk ja toivottu aloitusaika 1.6.2018. Lähtökohtana on, että valittava henkilö opiskelee turva-alaa.

Harjoittelijan tehtävinä ovat:

1. Benchmarking – STUKin toteuttama valvonta turvajärjestelyissä. Toteutetaan kotimaisten viranomaisten ja ulkomaisten kollegaviranomaisten turvajärjestelyjä koskevien valvontatapojen ja –menettelyjen arviointi. Minkälaisia kehittämiskohteita STUKin toteuttamassa turvajärjestelyjen valvonnassa tunnistetaan, minkälaisia toisen viranomaisen käyttämiä hyviä käytäntöjä voitaisiin ottaa STUKissa käyttöön.

2. Osaamisen kehittäminen: IAEA:n (International Atomic Energy Agency) ja WINSin (World Institute for Nuclear Security) e-materiaalien läpikäynti, ehdotuksen laatiminen, mitkä niistä olisivat mahdollisesti käyttökelpoisia a) turvajärjestelyasiantuntijoiden b) kaikkien STUKin tarkastajien kouluttamiseksi turvajärjestelyissä.

Lisäksi korkeakouluharjoittelijalle voidaan hänen kanssa erikseen sovittaessa osoittaa myös muita, opintoja tukevia, toimiston toimialaan liittyviä työtehtäviä. Tehtävät voivat toimia myös opiskelijan opinnäytetyönä/harjoitteluna, mikäli oppilaitos ne sellaisiksi hyväksyy.

Toimiston toimialaan kuuluvat asiat ovat pääosin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä julkisuuslain 621/1999 24.1 § 7) kohdan sekä ydinenergialain 990/1987 78 §:n nojalla. Vaikka korkeakouluharjoittelijalle osoitettavat tehtävät on muodostettu siten, että ne eivät pääosin sisällä salassa pidettävän tiedon käsittelyä, STUK tekee valittavasta henkilöstä tämän suostumuksella turvallisuusselvityksen Suojelupoliisin toimesta.

Mahdollinen aiempi kokemus turvajärjestelyistä katsotaan eduksi. Tehtäviin liittyy monipuolista yhteistyötä STUKin sisällä ja ulkopuolella, joten arvostamme itsenäisen työskentelytavan lisäksi projekti- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävä sisältää kansainvälistä yhteistyötä, jossa on kyettävä käyttämään englantia työkielenä (kirjallinen/suullinen).

Palkkaus: Palkkaus muodostuu opintojen palkkaushetken tilanteesta (opintopisteiden määrästä).

Tarjoamme haasteellisia työtehtäviä ja mahdollisuutta kehittyä turvajärjestelyasiantuntijaksi!

HAKUAIKA

Pyydämme lähettämään kirjalliset hakemukset liitteineen Säteilyturvakeskukseen perjantaihin 13.4.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tapani.hack@stuk.fi.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Toimistopäällikkö Tapani Hack
Puhelin: (09) 759 88 695
Sähköposti: tapani.hack@stuk.fi
Jaa tämä sivu