Takaisin edelliselle sivulle

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)

HAKUILMOITUS

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:

Säteilyturvakeskuksen palvelu- ja valvontahankkeisiin liittyvien näytteiden esikäsittelytyöt ja radioaktiivisuusmääritykset. Ympäristönäytteinä ovat mm. rakkolevät, kalat, merivesi, sedimentit, maito, laskeumanäytteet, kilkit ja talousvedet. Ympäristönäytteiden
esikäsittely pitää sisällään kylmäkuivausta, märkäpolttoa, tuhkistusta, haihdutusta, näytteiden puhdistusta ja kuivausta. Lisäksi työhön kuuluvat akkreditoidun laboratorion laadunvalvontaan liittyvät työtehtävät ja laboratorion yleiset tehtävät.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet:

Tehtävä soveltuu kemian tai ympäristötieteen opiskelijalle, jolla on kemiasta luonnontieteiden kandidaattiin vaadittavat kurssit tai vastaavat suoritettu. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Ajankohta ja kesto: 1.6-31.8.2018

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1976-2106 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150 ja alle 240)

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Eduksi katsotaan, jos yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään 1 kuukaudeksi.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan tekn. yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi

Koulutusala: Muut luonnontieteet, Ympäristö- ja biotieteet

Työnantaja

Säteilyturvakeskus
Osoite: Laippatie 4, PL 14, 00881 Helsinki
Puhelinnumero:  (09)759 881
www.stuk.fi

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 02.03.2018. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse hakuilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Kaisa Vaaramaa
Puhelin 09 759 88 521
Sähköpostiosoite: kaisa.vaaramaa@stuk.fi

Jaa tämä sivu