Takaisin edelliselle sivulle

Korkeakouluharjoittelija gammaspektrometria (säteily)fysiikka

Korkeakouluharjoittelija gammaspektrometria (säteily)fysiikka

HAKUILMOITUS

Työtehtäviin kuuluvat ympäristön säteilyvalvontaan ja palveluihin liittyvät gammaspektrometriset radioaktiivisuusmittaukset, tulosten käsittely ja tietokantojen käyttö. Lisäksi siihen kuuluu mittauslaitteistojen ylläpitoa, laadunvarmistusta sekä laboratorion yleistehtäviä.

Tehtävä soveltuu parhaiten (säteily)fysiikan opiskelijoille, joilla on suoritettu fysiikasta luonnontieteiden kandidaattiin vaadittavat kurssit tai vastaavat. Säteilyfysiikkaan liittyvien kurssien suoritus tai muu kokemus säteilyfysiikan/-kemian alalta katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös, mikäli harjoittelijalla on mahdollisuus jatkaa harjoittelun jälkeen tekemällä pro gradu/diplomityö (tästä sovitaan erikseen). Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Ajankohta ja kesto: 3 kk, 4.6.-31.8.2018 (tarkka ajankohta sovittavissa)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1976-2246 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150 ja alle 240)

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston myöntämä harjoittelutuki vähintään 1 kuukaudeksi katsotaan eduksi.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Yliopistot: Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan tekn. yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi

Koulutusala: Muut luonnontieteet, Muut tekniset tieteet, Ympäristö- ja biotieteet

Työnantaja

Säteilyturvakeskus
Osoite: Laippatie 4, PL 14, 00881 Helsinki
Puhelinnumero:  (09)759 881
www.stuk.fi

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 11.2.2018. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse hakuilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Ylitarkastaja Roy Pöllänen
Puhelin: (09) 7598 8425
Sähköpostiosoite: roy.pollanen@stuk.fi

Tarkastaja Jani Turunen
Puhelin: (09) 7598 2440
Sähköpostiosoite: jani.turunen@stuk.fi

Jaa tämä sivu